Download Administratörshandbok för Microsoft Office Live Meeting Service from Official Microsoft Download Center

Administratörshandbok för Microsoft Office Live Meeting Service

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Den här handboken innehåller information som administratörer behöver för att distribuera Microsoft Office Live Meeting-klienter, konfigurera konferenscenter och hantera Microsoft Office Live Meeting-tjänsten inom sin organisation.