Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Office Second Edition Runtime (VSTO 2005 SE) (x86)

Välj språk:
Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Office Second Edition (VSTO 2005 SE) (återdistribuerbart paket) installerar Visual Studio Tools för Office runtime, som krävs för att köra lösningarna som byggts med VSTO 2005 eller VSTO 2005 SE.