Microsoft .NET Framework 3.5 LangPack

Välj språk:
Språkpaketen för Microsoft .NET Framework 3.5 innehåller översatt text, t.ex. felmeddelanden, för respektive språk.