Uppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB977632)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem där en Windows 7-dator som kör en virtuell dator i Windows Virtual PC med en Intel Westmere-processor (till exempel Intel Arrandale) och som försätts i vänte- eller viloläge slutar fungera eller startas om.