Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (fristående installationsprogram)

Välj språk:
Microsoft .NET Framework Client Profile-paketet installerar .NET Framework Runtime och de tillhörande filer som krävs för att köra de flesta klientprogrammen.
 • Version:

  4

  File Name:

  dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

  Publiceringsdatum:

  2011-02-21

  File Size:

  41.0 MB

   Microsoft .NET Framework 4 Client Profile innehåller en deluppsättning av funktionerna i .NET Framework 4. Client Profile har utformats för att köra klientprogram och möjliggöra snabbast möjliga distribution av Windows Presentation Foundation (WPF) och Windows Forms-tekniken. Programutvecklare som behöver de funktioner som inte finns i Client Profile ska i stället skaffa .NET Framework 4.

   Tidigare versioner av .NET Client Profile var bara tillgängliga för XP x86-datorer utan något .NET Framework installerat. Med .NET Framework 4 kan Client Profile installeras på de operativsystem och maskinarkitekturer som stöds, med eller utan tidigare versioner av Framework, för att kunna dra nytta av den snabbare distributionen och de förbättrade funktionerna i .NET Framework 4.

   Microsoft .NET Framework 4 Client Profile innehåller följande nya funktioner och förbättringar:

   • Förbättringar i Common Language Runtime (CLR) och Base Class Library (BCL)
    • Förbättrade prestanda, till exempel bättre stöd för flera kärnor, skräpinsamling i bakgrunden och profilbifogning på servern.
    • Nya minnesmappade filtyper och numeriska typer.
    • Enklare felsökning med dump-felsökning, Watson-minidumps, felsökning i blandat läge för 64 bitar och kodkontrakt.
    • En heltäckande lista över förbättringarna inom CLR och BCL hittar du här.
   • Förbättringar i språken Visual Basic och C#, till exempel lambdauttryck, implicit radfortsättning, dynamisk dispatch och namngivna/valfria parametrar.
   • Förbättringar inom dataåtkomst och datamodellering
    • Med Entity Framework kan utvecklaren programmera mot relationsdatabaser med .NET-objekt och Language Integrated Query (LINQ). Det har många nya funktioner, som persistence ignorance och stöd för POCO, främmande nyckel-associationer, lazy loading, teststyrt utvecklingsstöd, funktioner i modellen och nya LINQ-operatorer. Andra funktioner är bättre n-tier-stöd med självspårande entiteter, anpassningsbar kodgenerering med T4-mallar, modellen först-utveckling, förbättrad designupplevelse, högre prestanda och pluralisering av entitetsuppsättningar. Mer information finns här.
    • WCF Data Services är en komponent i .NET Framework som gör det möjligt för dig att skapa REST-baserade tjänster och program som använder Open Data Protocol (OData) för att visa och använda data över webben. Det finns många nya funktioner i WCF Data Services, bland annat förbättrat stöd för BLOB, databindning, radräkning, feed-anpassning, projektioner och förbättrade pipelines för begäranden. Den inbyggda integreringen med Microsoft Office 2010 gör det nu möjligt att visa Microsoft Office SharePoint Server-data som en OData-feed och komma åt denna datafeed med WCF Data Services-klientbiblioteket. Mer information finns här.
   • Förbättringar i Windows Presentation Foundation (WPF)
    • Nytt stöd för funktionerna för flertrycksinmatning, menyflikskontroller och utvidgning av aktivitetsfältet i Windows 7.
    • Nytt stöd för Surface 2.0 SDK.
    • Nya affärskontroller som diagramkontroll, smart redigering, datarutnät m.m. förbättrar upplevelsen för de utvecklare som bygger datacentrerade program.
    • Förbättrad prestanda och skalbarhet.
    • Visuella förbättringar som tydligare text, pixelfixering vid layout, lokalisering och interoperabilitet.
    • En heltäckande lista över förbättringarna i WPF hittar du här.
   • Förbättringar i Windows Workflow (WF) som gör det möjligt för utvecklarna att hysa och interagera med arbetsflöden på ett bättre sätt. I detta ingår även en förbättrad aktivitetsprogrammeringsmodell, en förbättrad designupplevelse, en ny modelleringsstil för flödesscheman, en utökad aktivitetspalett, integrering av arbetsflöderegler och nya funktioner för meddelandekorrelation. .NET Framework 4 ger också betydande prestandaökningar för WF-baserade arbetsflöden. En heltäckande lista över förbättringarna i WF hittar du här.
   • Förbättringar i Windows Communication Foundation (WCF), som stöd för WCF Workflow Services, som möjliggör arbetsflödesprogram med meddelandeaktiviteter och stöd för korrelation. Dessutom innehåller .NET Framework fyra nya WCF-funktioner som tjänstidentifiering, routningstjänst, stöd för REST, diagnostik och prestanda. En heltäckande lista över förbättringarna i WCF hittar du här.
   • Innovativa nya parallellprogrammeringsfunktioner som stöd för parallella slingor, Task Parallel Library (TPL), Parallel LINQ (PLINQ) och koordinationsdatastrukturer som gör att utvecklarna kan utnyttja kraften i flerkärniga processorer.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

    • Windows XP SP3
    • Windows Server 2003 SP2
    • Windows Vista SP1 eller senare
    • Windows Server 2008 (stöds inte för serverns kärnroll)
    • Windows 7
    • Windows Server 2008 R2 (stöds inte för serverns kärnroll)
    • Windows 7 SP1
    • Windows Server 2008 R2 SP1
   • Arkitekturer som stöds:
    • x86
    • x64
   • Maskinvarukrav:
    • Rekommenderade minimikrav: 1,0 GHz eller högre med 512 minst MB RAM-minne
    • Minsta diskutrymme:
     • x86 – 600 MB
     • x64 – 1,5 GB
   • Krav:
   1. Viktigt! Kontrollera att du har senaste Service Pack och viktiga uppdateringar för Windows. Säkerhetsuppdateringar hittar du på Windows Update. Om du installerar på XP 64-bitars eller Windows 2003 kan du behöva installera Windows Imaging Component. Du hittar 32-bitarsversionen av Windows Imaging Component här. Du hittar 64-bitarsversionen av Windows Imaging Component här.
   2. Klicka på Ladda ner på den här sidan om du vill starta hämtningen. Om du vill ha ett mindre installationsprogram som bara är för x86 hittar du det här.
   3. Klicka på Kör om du vill installera direkt.
   4. Klicka på Spara om du vill spara filen på datorn och installera den senare.
   5. Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.