Download Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB944652) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB944652)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem med administrativa MMC-snapin-moduler där ikoner inte visas korrekt på Windows Vista-baserade datorer med Administrationsverktyg för Windows Server 2003 installerat.