Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (fullständigt paket)

Välj språk:
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 är en kumulativ uppdatering som innehåller många nya funktioner som stegvis bygger på .NET Framework 2.0, 3.0 och 3.5. Denna version innehåller även kumulativa uppdateringar för .NET Framework 2.0 Service Pack 2 och .NET Framework 3.0 Service Pack 2.
 • Version:

  SP1

  File Name:

  dotnetfx35.exe

  Publiceringsdatum:

  2008-12-17

  File Size:

  231.5 MB

   .NET Framework version 3.5 Service Pack 1 innehåller följande nya funktioner och förbättringar:

   • ASP.NET Dynamic Data, som ger ett omfattande ramverk för snabb datadriven utveckling utan att kod behöver skrivas och ett tillägg i ASP.NET AJAX som ger stöd för hantering av webbläsarhistorik (stöd för knappen Bakåt). Mer information finns under What’s New in ASP.NET and Web Development.

   • Förbättringar av Common Language Runtime som omfattar bättre layout av ursprungliga .NET Framework-bilder, möjlighet att välja bort verifiering av säkra namn för fullständigt betrodda paket, förbättrad prestanda vid programstart, bättre genererad kod som förbättrar körningstider för program för slutpunkt till slutpunkt och möjlighet att köra förvaltad kod i ASLR-läge (Address Space Layout Randomization), om det stöds av operativsystemet. Dessutom uppför sig hanterade program som öppnas från nätverksenheter nu på samma sätt som inbyggda program när de körs med fullt förtroende.

   • Prestandaförbättringar av Windows Presentation Foundation, inklusive snabbare starter och förbättrad prestanda för bitmappseffekter. Ytterligare funktionalitet för WPF omfattar bättre stöd för line-of-business-program, stöd för inbyggd välkomstskärm, stöd för DirectX Pixel Shader och den nya WebBrowser-kontrollen.

   • Utgivare av ClickOnce-program kan välja bort signering och hasher om de finner det lämpligt, och utvecklare kan via program installera ClickOnce-program som visar en anpassad konfiguration och ClickOnce-feldialogrutor som stöder länkar till programspecifika supportwebbplatser på webben.

   • Entity Framework är en vidareutveckling av den befintliga sviten av ADO.NET-dataåtkomsttekniker. Med Entity Framework kan utvecklaren programmera mot relationella databaser i form av programspecifika domänmodeller i stället för de underliggande databasmodellerna. Mer information finns under Getting Started with the Entity Framework. Entity Framework introducerar en del andra funktioner, inklusive stöd för nya SQL Server 2008-typer, standarddiagramserialisering av enheter och Entity Data Source. Den här versionen av Entity Framework stöder de nya datum- och filströmsfunktionerna i SQL Server 2008. Diagramserialiseringen är till hjälp för utvecklare som vill bygga WCF-tjänster (Windows Communication Foundation) som formar hela diagram när data dras samman. ASP.NET-programbyggare som vill arbeta med Entity Framework kommer att märka att Entity Data Source fungerar som en traditionell datakälla.

   • LINQ to SQL omfattar nytt stöd för de nya datum- och filströmsfunktionerna i SQL Server 2008.

   • ADO.NET Data Services Framework består av en kombination av mönster och bibliotek, som gör det möjligt att visa data som en flexibel REST-baserad (Representational State Transfer) datatjänst som kan användas av webbklienter inom ett företagsnätverk eller över Internet. ADO.NET Data Services Framework gör det möjligt att skapa datatjänster över alla slags datakällor. En konceptuell visningsmodell av det underliggande lagringsschemat kan enkelt visas med hjälp av omfattande integration med ADO.NET Entity Framework. Tjänster som skapas med ADO.NET Data Services Framework, liksom kompatibla Windows Live-tjänster (dev.live.com), kan enkelt nås från alla plattformar. För klientprogram som körs på Microsoft-plattformar finns det en uppsättning klientbibliotek som gör interaktion med datatjänster enkel. Exempelvis kan .NET Framework-baserade klienter använda LINQ för att ställa frågor till datatjänster och ett enkelt .NET Framework-objektlager för att uppdatera data i tjänsten.

   • Windows Communication Foundation gör det nu enklare att använda DataContract Serializer genom förbättrat interoperabilitetsstöd, förbättrad felsökning i scenarion med partiellt förtroende och utökat stöd för syndikeringsprotokoll, vilket ger en bredare användning i Web 2.0-program.

   • .NET Framework Data Provider for SQL Server (SqlClient) ger nytt stöd för filströmsfunktionerna och sparse-kolumnfunktionerna i SQL Server 2008.

 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • Processor: Pentium-processor på 400 MHz eller motsvarande (minimum), Pentium-processor på 1 GHz eller motsvarande (rekommenderas)
   • RAM: 96 MB (minimum), 256 MB (rekommenderas)
   • Hårddisk: Upp till 500 MB ledigt diskutrymme kan krävas
   • CD- eller DVD-enhet: Krävs inte
   • Bildskärm: 800 × 600, 256 färger (minimum); 1 024 × 768 High Color, 32 bitar (rekommenderas)

   1. Viktigt! Kontrollera att du har den senaste Service Pack-versionen och viktiga uppdateringar för Windows-versionen du använder. Sök efter de senaste uppdateringarna på Windows Update.


   2. Klicka på Hämta på den här sidan om du vill starta hämtningen.


   3. Klicka på Spara om du vill spara filen på datorn och installera den senare.


   4. Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.

   ----------------------------------------------
   Startprogram
   Klicka på länken nedan om du vill hämta startprogrammet i stället för det fullständiga paketet:
   .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (startprogram)

   Viktigt! När du har installerat .NET Framework 3.5 SP1-uppdateringen bör du omedelbart installera uppdateringen KB959209 som löser flera kända kompatibilitetsproblem.