Download Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB980218) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB980218)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en autentiserad angripare åtkomst till och kontroll över ditt system.