Download Säkerhetsuppdatering för ActiceX Killbits för Windows XP (KB2562937) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för ActiceX Killbits för Windows XP (KB2562937)

Välj språk:
Den här uppdateringen korrigerar problemen som diskuteras i Microsoft Security Advisory (2562937). Om du vill söka efter andra säkerhetsuppdateringar tittar du i avsnittet Översikt på den här sidan.