Microsoft Service Pack-avinstallationsverktyg för Microsoft Office 2010-klientapplikationer

Välj språk:
Avinstallationsverktyget för Office 2010 SP hjälper till att avinstallera Office 2010 SP-korrigeringar.
 • Version:

  14

  File Name:

  Office2010SPUninstall.exe

  Publiceringsdatum:

  2011-07-28

  File Size:

  419 KB

   Microsoft Service Pack-avinstallationsverktyget för Microsoft Office 2010-klientapplikationer är ett kommandoradsverktyg som hjälper till att avinstallera klientkorrigeringar som installerats av servicepackar för Office 2010.

   Viktig information: Den här hämtningen är endast tillgänglig på engelska, men den fungerar med servicepackets alla språkversioner.

   Vi rekommenderar starkt att du läser följande innan du använder avinstallationsverktyget för Office 2010 SP:
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3
   • Windows Installer-version som stöds: Windows Installer 3.1 eller senare.


  • Installation

   Avinstallationsverktyget för Office 2010 SP finns i ett paket med namnet Office2010SPUninstall.exe som är en självextraherande körbar fil. Själva verktyget är en fil som heter OARPMan.exe. Verktyget kräver ingen installation. OARPMan.exe, Licensvillkor för programvara från Microsoft (kallades tidigare Slutanvändarlicensavtal eller EULA) och Readme.txt-filerna extraheras till den plats du anger.

   Observera att du måste använda en undermapp, t.ex. C:\subdir, för att extrahera verktyget. Du kan inte extrahera verktyget till rotkatalogen på hårddisken (t.ex. C:\).

   Använda verktyget

   När verktyget har extraherats till en mapp på datorn kan det köras från en kommandorad. Om du vill ha information om arbetsflödet kan du läsa readme.txt-filen som bör extraheras på samma plats som verktyget. Som anges ovan rekommenderar vi att du läser följande innan du använder avinstallationsverktyget för Office 2010 SP:
   Ta bort verktyget

   Du tar bort denna hämtning genom att radera följande filer:
   • office2010spuninstall.exe
   • eula.txt
   • oarpman.exe
   • readme.txt