Samlad uppdatering 19 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 (KB 2550097)

Välj språk:
Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 19 som är en testad samling uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 4.0. Den innehåller funktionsförbättringar som har samlats i ett paket för att kunna distribueras lättare.