Download Säkerhetsuppdatering för Windows 7 (KB2271195) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows 7 (KB2271195)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.