Microsoft SQL Server 2008 SP3 Reporting Services Report Builder

Välj språk:
Microsoft SQL Server 2008 Report Builder 2.0 tillhandahåller en intuitiv miljö för rapportredigering för affärsanvändare och andra användare. Den har fullständigt stöd för funktionerna i SQL Server 2008 Reporting Services. Den hämtningsbara filen innehåller ett fristående installationsprogram för Report Builder 2.0
 • Version:

  10.00.5500.00

  File Name:

  SVE\x86\ReportBuilder.msi

  Publiceringsdatum:

  2011-10-06

  File Size:

  20.3 MB

   Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 tillhandahåller en intuitiv, Office-liknande miljö för rapportredigering som gör att affärsanvändare och andra användare får användning av sina kunskaper om Microsoft Office 2007-produkterna. Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 har fullständigt stöd för funktionerna i SQL Server 2008 Reporting Services och inkluderar följande:
   • Flexibel funktionalitet för rapportlayout med SQL Server 2008 Report Definition Language (RDL).
   • Datavisualisering med diagram och mätare.
   • Formaterade textrutor.
   • Funktionalitet för export till Microsoft Office Word-format.

   Funktioner som är specifika för Report Builder 2.0 sätter fokus på att förenkla processen att skapa och redigera rapporter och frågor, och inkluderar följande:
   • Enkla guider för att skapa tabell-, matris- och diagramdataområden.
   • Stöd för att direkt öppna och redigera rapporter lagrade på rapportservern.
   • Stöd för att använda serverresurser, t.ex. delade datakällor.
   • Frågedesigners för flera datakällor inklusive en Microsoft SQL Server-specifik frågedesigner.

 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Vista

   • Windows XP Service Pack 3

   • Microsoft .NET Framework 3.5

   • 80 MB ledigt hårddiskutrymme

   • 512 MB RAM
  • Microsoft SQL Server 2008 Report Builder 2.0 bör installeras på klientdatorn för rapportredigering.

   Steg 1: Installera Microsoft .NET Framework version 3.5.

   Steg 2: Installera Microsoft SQL Server 2008 Report Builder 2.0.
  • Om du har frågor om SQL Server Reporting Services går du till SQL Server Reporting Services-forumet på MSDN.


   Hjälp till att förbättra SQL Server Reporting Services genom att rapportera buggar till Connect-feedbackcentret.