Download Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade system (KB2579686) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade system (KB2579686)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.