Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB957095)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över Microsoft Windows-baserade system.