Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011 (med stöd för SQL Server Data Tools)

Välj språk:
Rapportredigeringstillägget för Microsoft Dynamics CRM 2011 krävs för att skapa egna Fetch-baserade rapporter för Microsoft Dynamics CRM med hjälp av Business Intelligence Development Studio eller SQL Server Data Tools.
 • Version:

  05.00.9690.3448

  File Name:

  CRM2011-Bids-SVE-i386.exe

  Publiceringsdatum:

  2013-03-27

  File Size:

  10.4 MB

   Rapportredigeringstillägget för Microsoft Dynamics CRM krävs för att skapa egna Fetch-baserade rapporter för Microsoft Dynamics CRM med hjälp av Business Intelligence Development Studio eller SQL Server Data Tools. Rapportredigeringstillägget är ett tilläggsprogram som hämtar metadata och data från Microsoft Dynamics CRM.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows Vista; Windows XP

    Med rapportredigeringstillägget för Microsoft Dynamics CRM installeras även Windows Identity Foundation. Business Intelligence Development Studio, SQL Server Data Tools och Windows Identity Foundation har stöd för följande versioner:
    • Windows Server 2012
    • Windows 8
    • Windows 7
    • Windows Vista Service Pack 2
    • Windows Server 2008 R2
    • Windows Server 2008 Service Pack 2
    Följande komponenter krävs:
    • Business Intelligence Development Studio och Visual Studio 2008 Service Pack 1
    • -eller-
    • SQL Server Data Tools och Visual Studio 2010


    Obs!
    Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM är endast tillgängligt i 32-bitarsversion eftersom Business Intelligence Development Studio och SQL Server Data Tools är 32-bitars utvecklingsmiljöer.
  • Viktigt!
   Om du har en befintlig installation av Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011 avinstallerar du den, och laddar sedan ned och kör den körbara filen från den här nedladdningssidan.
   1. Klicka på Hämta för att starta nedladdningen.
   2. Spara filen på datorn genom att klicka på Spara, ange en plats och klicka sedan på Spara igen.
   3. Navigera till den mapp där du sparade filen och dubbelklicka på CRM2011-Bids-ENU-i386.exe.
   4. Välj en mapp där du vill lagra de extraherade filerna och klicka på OK.
   5. Klicka på OK i dialogrutan Extraheringen har slutförts.
   6. Navigera till den plats där du extraherade filerna och dubbelklicka på setupbidsextensions.exe.
   7. På sidan Välkommen till installationen av rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM rekommenderar vi att du klickar på Hämta uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM och kontrollerar att du har de senaste installationsfilerna. Klicka på Nästa.
   8. Granska informationen på sidan Licensavtal. Markera kryssrutan Jag accepterar licensavtalet om du godkänner licensavtalet och klicka sedan på Jag accepterar.
   9. Om någon obligatorisk komponent saknas vid installationen visas sidan Installera nödvändiga komponenter. Installera dem genom att klicka på Installera. När komponenterna har installerats ändras statuskolumnen från Inte installerat till Installerat. Fortsätt genom att klicka på Nästa.


   10. Obs!
    • Komponenterna måste vara installerade innan rapportredigeringstillägget för Microsoft Dynamics CRM kan installeras. Du kan avsluta installationsprogrammet och installera komponenterna manuellt, eller välja Installera. Knappen Nästa på den här sidan är inaktiverad tills komponenterna har installerats.
    • För installationen av komponenterna kanske du måste starta om datorn. Om du uppmanas att starta om datorn gör du det och startar sedan installationsprogrammet igen.
   11. På sidan Välj inställning för Microsoft Update rekommenderar vi att du väljer Använd Microsoft Update (rekommenderas). Med hjälp av Microsoft Update ser du till att datorn har den senaste tekniken och du kan även minska risken för säkerhetsproblem.
   12. Acceptera standardplatsen på sidan Välj installationsplats eller ange en annan filinstallationsplats. Klicka sedan på Nästa.
   13. På sidan Systemkontroller visas en sammanfattning av alla krav och rekommendationer för en lyckad installation. Misslyckade tester måste åtgärdas innan installationen kan fortsätta. Om ett problem tar lång tid att åtgärda avbryter du installationsprogrammet, åtgärdar problemet och startar om installationsprogrammet igen. Alla fel måste åtgärdas. Om inga fel eller endast varningar visas kan du fortsätta med installationen. Det gör du genom att klicka på Nästa.
   14. Granska sidan Installationen av rapportredigeringstillägget kan påbörjas och klicka på Föregående om du vill åtgärda något fel. Klicka på Installera när du är redo att fortsätta.
   15. När installationen har slutförts visas sidan Installationen av Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM har slutförts. Klicka på Slutför.