Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011 (med stöd för SQL Server Data Tools)

Välj språk:
Rapportredigeringstillägget för Microsoft Dynamics CRM 2011 krävs för att skapa egna Fetch-baserade rapporter för Microsoft Dynamics CRM med hjälp av Business Intelligence Development Studio eller SQL Server Data Tools.