Download Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB2601626) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB2601626)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.