Download Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB2570947) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB2570947)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.