Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7 för x64-baserade system (KB2620704)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.