Download Tilägg till Microsoft Office-filvalidering (KB2501584) from Official Microsoft Download Center

Tilägg till Microsoft Office-filvalidering (KB2501584)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Office-filvalidering är ett säkerhetstillägg för Office 2003 och 2007. Office-filvalidering används för att validera att filer med binärt filformat motsvarar Microsoft Office-filformatet. Användaren meddelas om eventuella säkerhetsrisker om filerna inte motsvarar formatet.