Tilägg till Microsoft Office-filvalidering (KB2501584)

Välj språk:
Office-filvalidering är ett säkerhetstillägg för Office 2003 och 2007. Office-filvalidering används för att validera att filer med binärt filformat motsvarar Microsoft Office-filformatet. Användaren meddelas om eventuella säkerhetsrisker om filerna inte motsvarar formatet.