Säkerhetsuppdatering för Windows 7 för x64-baserade datorer (KB978251)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.