Uppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB2661254)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen så att datorn uppdateras genom att öka miniminivån för kryptering i Windows-system.