Download Uppdatering för Windows 7 (KB2661254) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Windows 7 (KB2661254)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Installera den här uppdateringen så att datorn uppdateras genom att öka miniminivån för kryptering i Windows-system.