Download Microsoft .NET Framework 4.5 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4.5

Välj språk:
.NET Framework 4.5 är en högkompatibel uppdatering som skriver över .NET Framework 4.