Microsoft .NET Framework 4.5

Välj språk:
.NET Framework 4.5 är en högkompatibel uppdatering som skriver över .NET Framework 4.
 • Version:

  4.5

  File Name:

  dotNetFx45_Full_setup.exe

  Publiceringsdatum:

  2012-10-09

  File Size:

  982 KB

   .NET Framework 4.5 är en högkompatibel uppdatering som skriver över .NET Framework 4. När du använder .NET Framework 4.5 tillsammans med programmeringsspråket C#, Visual Basic eller F# kan du skriva Windows-appar. I .NET Framework 4.5 ingår omfattande språk- och ramverksförbättringar för C#, Visual Basic och F# så att du lättare kan skriva asynkron kod och använda blandade kontrollflöden i synkron kod i ett snabbsvarande UI och med skalbarhet för webbappar. .NET Framework 4.5 har också stora förbättringar av andra funktionsområden, som ASP.NET, Managed Extensibility Framework, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation och Windows Identity Foundation. .NET Framework 4.5 ger bättre prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

   Mer information om dessa och andra funktioner i .NET Framework 4.5 finns på webbplatsen för .NET Framework Developer Center. Obs! .NET Framework 4.5 Redistributable uppdaterades 2012/10/09 för att korrigera ett problem relaterat till en felaktig tidsstämpel på ett digitalt certifikat, som orsakar att den digitala signaturen på filer som produceras och signeras av Microsoft upphör i förtid. Vi rekommenderar kunder som tidigare installerade .NET 4.5-paketet från 2012/08/16 att installera det här uppdaterade .NET 4.5-paketet. Mer information om det här problemet finns på Microsoft Security Advisory 2749655.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista Service Pack 2

    • Windows Vista SP2 (x86 och x64)
    • Windows 7 SP1 (x86 och x64)
    • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
    • Windows Server 2008 SP2 (x86 och x64)
   • Maskinvarukrav:
    • 1 GHz eller snabbare processor
    • 512 MB RAM
    • 850 MB ledigt hårddiskutrymme (x86)
    • 2 GB hårddisk (x64)
  • Obs! I Windows 8 och Windows Server 2012 ingår .NET Framework 4.5. Du behöver därför inte installera den här programvaran på dessa operativsystem.   

   • Välj Hämta på den här sidan.
    • Om du vill installera programvaran direkt klickar du på Kör.
    • Om du vill installera programvaran senare klickar du Spara. (Datorn måste vara ansluten till Internet under installationen.)
  • Denna version av .NET Framework körs sida vid sida med .NET Framework 3.5 och tidigare versioner, men uppdaterar och skriver över .NET Framework 4.

   Viktig information om den här utgåvan finns i filen med viktig information om .NET Framework 4.5.