Verktyg för systemuppdatering för Windows 7 (KB947821) [oktober 2014]

Välj språk:
Verktyget erbjuds eftersom inkonsekvenser i Windows Servicing-tjänsten kan orsaka problem vid installation av framtida uppdateringar, Service Pack och programvara.