Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8 x64 (KB2758994)

Välj språk:
Uppdateringen åtgärdar den sårbarhet som tas upp i Microsoft Security Advisory (KB2758994).Se avsnittet Ytterligare information nederst på den här sidan för att ta reda på om andra säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga för dig,