Download Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows Server 2012 (KB2758994) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows Server 2012 (KB2758994)

Välj språk:
Uppdateringen åtgärdar den sårbarhet som tas upp i Microsoft Security Advisory (KB2758994).Se avsnittet Ytterligare information nederst på den här sidan för att ta reda på om andra säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga för dig,