Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel Viewer 2007 (KB2687313)

Välj språk:
Det finns en säkerhetsrisk i Microsoft Office Excel Viewer 2007 som skulle kunna tillåta en godtycklig kod att köra när en skadligt ändrad fil öppnas. Uppdateringen löser den säkerhetsrisken.