Download Säkerhetsuppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB2779030) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows 7 för x64-baserade system (KB2779030)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.