Download Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8 x64 (KB2785605) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8 x64 (KB2785605)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Uppdateringen åtgärdar den sårbarhet som tas upp i Microsoft Security Advisory (KB2785605).Se avsnittet Ytterligare information nederst på den här sidan för att ta reda på om andra säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga för dig,