Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 på Windows XP, Windows Server 2003 (64-bitar), Windows Vista och Windows Server 2008

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem som kan göra det möjligt för en oautentiserad fjärrangripare att få åtkomst till och ta kontroll över din dator.