Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 4.5 på Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem som kan göra det möjligt för en oautentiserad fjärrangripare att få åtkomst till och ta kontroll över din dator.