Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 på Windows Server 2003 Service Pack 2 (32-bitar)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem som kan göra det möjligt för en oautentiserad fjärrangripare att få åtkomst till och ta kontroll över din dator.