Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 på Windows Server 2003 och Windows XP

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem som kan göra det möjligt för en oautentiserad fjärrangripare att få åtkomst till och ta kontroll över din dator.