Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8 (KB2811522)

Välj språk:
Uppdateringen åtgärdar den sårbarhet som tas upp i Microsoft Security Advisory (KB2811522).Se avsnittet Ytterligare information nederst på den här sidan för att ta reda på om andra säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga för dig,
  • Version:

    2811522

    File Name:

    Windows8-RT-KB2811522-x86.msu

    Publiceringsdatum:

    2013-02-05

    File Size:

    8.3 MB

    KB-artiklar: KB2811522

      Säkerhetsproblem har identifierats. Dessa problem kan ge en angripare möjlighet att attackera en dator som kör Internet Explorer Flash Player for Windows 8 och ta kontroll över den.Du kan bidra till att skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft.Du kan behöva starta om datorn när du installerat uppdateringen.

  • Operativsystem som stöds

    Windows 8

      • Windows 8
      1. Klicka på Hämta på den här sidan när du vill starta hämtningen.
      2. Gör något av följande:
        • Klicka på Kör om du vill påbörja installationen omedelbart.
        • Om du vill spara den hämtade filen på datorn och installera den vid ett senare tillfälle klickar du på Spara.
        • Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.