Download Säkerhetsuppdatering för Windows 8 (KB2778344) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows 8 (KB2778344)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en autentiserad angripare åtkomst till och kontroll över ditt system.