Download Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 på Windows Server 2003 och Windows XP from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 på Windows Server 2003 och Windows XP

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem som kan göra det möjligt för en oautentiserad fjärrangripare att få åtkomst till och ta kontroll över din dator.