Uppdatering för Windows Vista (KB940069)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem med att indexeringstjänstfrågor (med ett LIKE-predikat) returnerar ett felaktigt resultat på datorer med Windows Vista.