Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB933860)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att lösa problemet med att en övergång till DFS inte sker när ett system som kör Windows Vista försöker att ansluta till en DFS-rotserver som inte är tillgänglig.