Download Microsoft Power Query för Excel from Official Microsoft Download Center

Microsoft Power Query för Excel

Välj språk:
Microsoft Power Query för Excel är ett Excel-tillägg som förbättrar informationshanteringen i Excel genom att förenkla dataupptäckt, åtkomst och samarbete.