Word Viewer

Välj språk:
Visa, skriva ut och kopiera Word-dokument, även om du inte har Word installerat. Den här nedladdningen ersätter Word Viewer 2003 och alla tidigare Word Viewer-versioner. OBS! Microsoft Word Viewer dras tillbaka i november 2017. Då kommer Viewer inte längre att vara tillgängligt för nedladdning och inte längre få säkerhetsuppdateringar. Mer information finns i Detaljer.