Word Viewer

Välj språk:
Visa, skriva ut och kopiera Word-dokument även om du inte har Word installerat. Denna komponent ersätter Word Viewer 2003 och alla föregående versioner av Word Viewer.
 • Version:

  1

  File Name:

  wordview_sv-se.exe

  Publiceringsdatum:

  2007-09-26

  File Size:

  24.5 MB

   Visa, skriva ut och kopiera Word-dokument även om du inte har Word installerat. Denna komponent ersätter Word Viewer 2003 och alla föregående versioner av Word Viewer.

   Word Viewer, tillsammans med kompatibilitetspaketet för Microsoft Office för filformat i Word, Excel och PowerPoint gör det möjligt att öppna Word-dokument som har sparats i följande format:
   • Word-dokument (.docx)
   • Makroaktiverat Word-dokument (.docm)
   • Rich Text Format (.rtf)
   • Text (.txt)
   • Webbsideformat (.htm, .html, .mht, .mhtml)
   • WordPerfect 5.x (.wpd)
   • WordPerfect 6.x (.doc, .wpd)
   • Works 6.0 (.wps)
   • Works 7.0 (.wps)
   • XML (.xml)

   Med Word Viewer och kompatibilitetspaketet kan du visa, skriva ut och kopiera dokumentinnehåll till ett annat program. Du kan dock inte redigera ett öppet dokument, spara ett dokument eller skapa ett nytt dokument. Denna komponent ersätter Word Viewer 2003 och alla föregående versioner av Word Viewer.

   OBS! Om du följer de andra licensvillkoren för Word Viewer får du distribuera detta visningsprogram utan ett dokument som skapats i Microsoft Office.

   Om dokumentet som du vill visa har sparats på Windows Live SkyDrive behöver du inte hämta ett visningsprogram. SkyDrive innehåller Word Web App som gör det möjligt för dig att öppna dokumentet i en webbläsare. Om du har behörighet kan du även redigera dokumentet i webbläsaren. Om du vill ha mer information om Word Web App kan du se Introduktion till Word Web App.

   Kompatibilitetspaket för filformat i Word, Excel och PowerPoint

   Om du vill minska filstorleken, förbättra tillförlitligheten och förbättra integreringen med externa källor har Microsoft lagt till nya filformat till Microsoft Office 2007 och senare versioner av Word, Excel och PowerPoint. För att säkerställa att du kan öppna filerna i dessa nya format har Microsoft utvecklat ett Microsoft Office-kompatibilitetspaket för filformaten Word, Excel och PowerPoint. Genom att installera kompatibilitetspaketet efter att du har installerat Word Viewer kan du visa dokument som har sparats i följande nya dokumentformat:
   • Word-dokument (.docx)
   • Makroaktiverat Word-dokument (.docm)

   Obs! När du använder Word Viewer för att visa filer som har sparats i dessa format ser du en Word-version av filen. Följande objekt i Word 2007 och Word 2010 påverkas:
   • Funktioner som inte finns i Word 2003
   • Layout som använder egenskaper som inte finns i Word 2003

   För mer information om specifika ändringar, se följande:
 • Operativsystem som stöds

  Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

    Windows 7

   Den här uppdateringen gäller för följande Microsoft Office-program:
   • Microsoft Word 2010
   • Microsoft Office Word 2007
   • Microsoft Office Word 2003
   • Microsoft Word 2002
   • Microsoft Word 2000

  • Så här installerar du komponenten:
   1. Ladda ner filen genom att klicka på knappen Hämta (ovan) och spara filen på hårddisken.
   2. Dubbelklicka på programfilen wdviewer.exe på hårddisken för att starta installationsprogrammet.
   3. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
   4. Installera kompatibilitetspaketet.

   Användaranvisningar:

   När du har installerat denna komponent öppnar du en fil i Word Viewer:
   1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
   2. I listan Sök i klickar du på enheten, mappen eller Internetplatsen som innehåller filen du vill öppna.
   3. I mapplistan letar du reda på filen eller letar reda på och öppnar mappen som innehåller filen.
   4. Klicka på filen och klicka sedan på Öppna.

    Obs! Om du vill förhandsgranska filens innehåll innan du klickar på Öppna klickar du på Förhandsgranska på menyn Visa.

   Så här tar du bort komponenten:

   Du tar bort komponenten genom att radera filen wdviewer.exe.

   1. Peka på InställningarStart-menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
   2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
   3. Markera Microsoft Office Word Viewer i listan över installerade program och klicka sedan på Ta bort eller Lägg till/Ta bort. Om en dialogruta visas följer du anvisningarna för att ta bort programmet.
   4. Bekräfta att du vill ta bort programmet genom att klicka på Ja eller OK.