Listkomponent för Microsoft Dynamics CRM 2013 för Microsoft SharePoint Server 2010 och Microsoft SharePoint Server 2013 (för flera webbläsare)

Välj språk:
Listkomponent för Microsoft Dynamics CRM 2013 för SharePoint
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Version:

  6.1.0000.1044

  File Name:

  CRM2013-SharePointList2010-SVE-amd64.exe

  CRM2013-SharePointList2013-SVE-amd64.exe

  Publiceringsdatum:

  2015-01-28

  File Size:

  1.2 MB

  1.2 MB

   Med listkomponenten för Microsoft Dynamics CRM 2013 för SharePoint blir Microsoft Dynamics CRM-dokument som är lagrade på SharePoint tillgängliga i ett format som liknar Microsoft Dynamics CRM. Funktionen gör det även möjligt för Microsoft Dynamics CRM att automatiskt skapa mappar som används för att lagra dokument relaterade till Microsoft Dynamics CRM-poster på SharePoint.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows Server 2008 R2; Windows Vista; Windows XP

   • Övriga krav:

    • Microsoft Dynamics CRM 2013

    • Det finns två versioner av listkomponenten för Microsoft Dynamics CRM 2013 för Microsoft SharePoint:
     • Listkomponent för Microsoft Dynamics CRM 2013 för Microsoft SharePoint Server 2013. Den här versionen fungerar med Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft SharePoint Foundation 2013 och SharePoint Online. Den fungerar inte med SharePoint 2010.
     • Listkomponent för Microsoft Dynamics CRM 2013 för Microsoft SharePoint Server 2010. Den här versionen fungerar med Microsoft SharePoint Server 2010 och Microsoft SharePoint Foundation 2010. Den fungerar inte med SharePoint 2013 och SharePoint Online.
   1. Klicka på Hämta för den listkomponent som du vill ladda ned och installera.

   2. Spara filen på datorn genom att klicka på Spara, ange en plats och klicka sedan på Spara igen.


   Viktigt!
   • Du måste vara administratör för en SharePoint-webbplatssamling för att kunna installera listkomponenten för Microsoft Dynamics CRM på Microsoft SharePoint Server.
   • (Endast för SharePoint (lokal)) Microsoft Dynamics-listkomponenten är en lösning på webbplatssamlingsnivå. Om du vill aktivera listkomponenten för Microsoft Dynamics CRM på servergruppsnivå måste du skriva ett skript som gör följande:
    • Hämtar alla SharePoint-webbplatssamlingar från SharePoint-servern.
    • Installerar och aktiverar listkomponenten på alla webbplatssamlingar.
   Så här installerar du listkomponenten för Microsoft Dynamics CRM
   1. Navigera till den mapp där du sparade CRM2013-SharePointList2013-SVE-amd64.exe eller CRM2013-SharePointList2010-SVE-amd64.exe och dubbelklicka på den.
   2. Klicka på Kör i dialogrutan Öppna fil - säkerhetsvarning.
   3. Acceptera licensavtalet genom att klicka på Ja.
   4. Välj en mapp där du vill lagra de extraherade filerna och klicka på OK.

   5. Om du laddade ned CRM2013-SharePointList2013-SVE-amd64.exe extraheras följande filer:
    • AllowHtcExtn.ps1
    • crmlistcomponent.wsp

    Om du laddade ned CRM2013-SharePointList2010-SVE-amd64.exe extraheras filen crmlistcomponent.wsp.
   6. Öppna webbläsaren.
   7. Ange URL:en till den webbplatssamling där du vill installera listkomponenten för Microsoft Dynamics CRM i adressfältet och tryck på Retur.
   8. Om du använder SharePoint 2010 klickar du på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

   9. -ELLER-
    Om du använder SharePoint 2013 klickar du på ikonen Inställningar överst till höger och sedan på Webbplatsinställningar.
   10. Om du använder SharePoint 2010 klickar du på Lösningar under Gallerier.

   11. -ELLER-
    Om du använder SharePoint 2013 klickar du på Lösningar under Webbdesignergallerier.
   12. Klicka på Överför lösning i gruppen Nytt på fliken Lösningar.
   13. Klicka på Bläddra, sök reda på filen crmlistcomponent.wsp och klicka sedan på OK.
   14. Klicka på Aktivera i gruppen Kommandon på fliken Lösningar.



   Avinstallationsinstruktioner
   1. Öppna den webbplatssamlings-URL där listkomponenten för Microsoft Dynamics CRM är installerad.
   2. Om du använder SharePoint 2010 klickar du på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

   3. -ELLER-
    Om du använder SharePoint 2013 klickar du på ikonen Inställningar överst till höger och sedan på Webbplatsinställningar.
   4. Om du använder SharePoint 2010 klickar du på Lösningar under Gallerier.

   5. -ELLER-
    Om du använder SharePoint 2013 klickar du på Lösningar under Webbdesignergallerier.
   6. Markera alternativet för filen crmlistcomponent.wsp och klicka på Inaktivera i gruppen Kommandon på fliken Lösningar.
   7. Klicka på Inaktivera igen i gruppen Kommandon i dialogrutan Inaktivera lösningar.
   8. Klicka på Ta bort i gruppen Kommandon på fliken Lösningar.
   9. Klicka på OK.