Download Windows Server 2003 Service Pack 2 (32-bitars x86) from Official Microsoft Download Center

Windows Server 2003 Service Pack 2 (32-bitars x86)

Välj språk:
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) är ett kumulativt Service Pack som innehåller de senaste uppdateringarna och förbättrar säkerheten och stabiliteten.