Windows NT Backup - Restore Utility

Välj språk:
Verktyg för att återställa säkerhetskopior som gjorts av Windows XP och Windows Server 2003 på datorer med Windows Vista och Microsoft® Windows Server® med kodnamnet "Longhorn" (betatestas nu).