PerformancePoint Server 2007 Service Pack 2 (x64)

Välj språk:
PerformancePoint Server 2007 med Service Pack 2 (SP2) är en uppsättning servrar och integrerade prestandahanteringsprogram som du använder för att övervaka, analysera och planera din verksamhet, samt för att hantera konsolideringsfrågor, ansvarsfrågor och juridiska frågor i hela organisationen.
 • Version:

  2007

  File Name:

  PPS2007_SP2x64_sv.exe

  Publiceringsdatum:

  2009-01-19

  File Size:

  5.6 MB

  KB-artiklar: KB958291KB960815

   Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 är ett integrerat prestandahanteringsprogram som kan användas för att övervaka, analysera och planera verksamheter, samt för att hantera konsolideringsfrågor, ansvarsfrågor och juridiska frågor i hela organisationen. PerformancePoint Server 2007 SP2 (som introducerar stöd för Microsoft SQL Server 2008) innehåller alla funktioner som krävs för att hantera prestanda, inklusive styrkort, instrumentpaneler, ledningsrapportering, analyser, planering, budgetering, prognostisering och konsolidering. Mer information om detta service pack ges i Microsoft Knowledge Base-artikel 958291.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows Vista Business; Windows Vista Business N