PerformancePoint Server 2007 Service Pack 2 (x86)

Välj språk:
PerformancePoint Server 2007 med Service Pack 2 (SP2) är en uppsättning servrar och integrerade prestandahanteringsprogram som du använder för att övervaka, analysera och planera din verksamhet, samt för att hantera konsolideringsfrågor, ansvarsfrågor och juridiska frågor i hela organisationen.
 • Version:

  2007

  File Name:

  PPS2007_SP2x86_sv.exe

  Publiceringsdatum:

  2009-01-19

  File Size:

  5.5 MB

  KB-artiklar: KB958291KB960815

   PerformancePoint Server 2007 är ett integrerat prestandahanteringsprogram som kan användas för att övervaka, analysera och planera verksamheter, samt för att hantera konsolideringsfrågor, ansvarsfrågor och juridiska frågor i hela organisationen. PerformancePoint Server 2007 SP2 innehåller alla funktioner som krävs för att hantera prestanda, inklusive styrkort, instrumentpaneler, ledningsrapportering, analyser, planering, budgetering, prognostisering och konsolidering.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows Vista Business; Windows Vista Business N; Windows XP Service Pack 3


   VIKTIGT: Om du har installerat en snabbkorrigering för PerformancePoint Server 2007 med versionsnummer 3.0.3999.1 eller senare (vilket inkluderar betaversionen för SP2) kommer uppgradering av programdatabaser inte att fungera när du installerar PerformancePoint Server 2007 Service Pack 2. Du kan lösa det här problemet genom att köra kommandoskriptet AppDBpreSP2Update innan du installerar PerformancePoint Server 2007 SP2. Mer information och anvisningar om var du kan hämta skriptet ges i Microsoft Knowledge Base-artikel kb960815 (http://support.microsoft.com/?kbid=960815).

   Se även:
   Viktigt om Planering (http://go.microsoft.com/?linkid=9656489)
   Viktigt om Övervakning (http://go.microsoft.com/?linkid=9656511)