Programmet Windows Hjälp (WinHlp32.exe) för Windows Server 2008 R2

Välj språk:
WinHlp32.exe krävs för att visa 32-bitars hjälpfiler som har filtillägget HLP. Du behöver installera det här programmet om du vill visa HLP-filer i Windows Server 2008 R2.
 • Version:

  1.0

  File Name:

  Windows6.1-KB917607-x64.msu

  Publiceringsdatum:

  2009-10-14

  File Size:

  703 KB

  KB-artiklar: KB917607

   Windows Hjälp (WinHlp32.exe) är ett hjälpprogram som har inkluderats i Microsoft Windows från och med operativsystemet Microsoft Windows 3.1. Eftersom programmet Windows Hjälp inte har genomgått någon större uppdatering på flera versioner motsvarar programmet inte längre Microsofts krav. Från och med Windows Server 2008 och nu även i Windows Server 2008 R2 inkluderas inte programmet Windows Hjälp som en funktion i Windows. Du behöver hämta programmet WinHlp32.exe från Microsoft Download Center om du vill visa 32-bitars HLP-filer.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2008 R2

   Programmet Windows Hjälp är endast tillgängligt för Windows Server 2008 R2.
  • 1. Installera Windows Hjälp genom att klicka på knappen Hämta ovan.
   2. Klicka på Kör och följ instruktionerna på skärmen.