Programmet Windows Hjälp (WinHlp32.exe) för Windows Server 2008 R2

Välj språk:
WinHlp32.exe krävs för att visa 32-bitars hjälpfiler som har filtillägget HLP. Du behöver installera det här programmet om du vill visa HLP-filer i Windows Server 2008 R2.